Wie we zijn

De Wakkere Akker is een zelfoogst-boerderij. Er zijn dus oogsters en boeren.

DJI 0956

Oogsters

We gebruiken de naam “oogsters” niet zo dikwijls. Die verwijst alleen naar wat buitenstaanders ons zien doen. Maar er is méér: het economische en vooral sociale model dat er achter zit. We zijn niet gewoon afnemers, kopers, klanten, abonnees.

We noemen ons zelf meestal leden. Maar als we echt willen uitleggen wat ons samenbrengt, gebruiken we wel eens het woord ‘deelnemers’. Daarmee verwijzen we niet naar een bedrijfsmodel zoals een vennootschap of coöperatie. Op dat vlak houden we het simpel: de boeren zijn zelfstandigen en de oogsters hebben een overeenkomst met hen voor een jaar. Die overeenkomst overstijgt een persoon-tot-persoon contract tussen een bedrijf en een klant. We zijn deel-genoten in een gezamenlijke regeling.

We delen meer dan de oogst. We delen vooral in:

eerlijkheid: oogsten zodat er een rechtmatig deel overblijft voor de anderen.
respect: voor het veld, de groenten, het fruit, de bessen en de kruiden.
vertrouwen: in de boeren voor de teeltwijze en in elkaar voor het oogsten.

Tot voordeel van ieder van ons, maar ook van de boeren. Zij voelen zich gesteund, gedragen door een groep. Die groep is niet een vooraf bestaande groep, maar er groeit stilaan een gemeenschapsgevoel op het veld en op werkdagen, maar ook door feesten en op serieuze vergaderingen.

Ja, er zijn ook serieuze vergaderingen. De boeren leggen de resultaten en de plannen op tafel en we overleggen samen over teeltplannen, investeringen in werktuigen, tot en met het ‘loon’ dat de boeren uit onze bijdragen moeten kunnen halen.

Boeren

Dat zijn de boeren.

Ja, we hebben vier boeren. Andere oogstboerderijen hebben er maar één, soms een koppel. Samengeteld hebben onze boeren een voltijdse bezigheid op De Wakkere Akker. Ze hebben elk nog andere beroepsactiviteiten. Van buiten uit bekeken, lijkt dat niet de meest doelmatige formule. In feite werkt het prima.

Ze houden elke week werkoverleg. Als een van hen een tijdje uitvalt, kunnen de anderen voortzetten wat gepland was. Bovendien heeft elk van de drie een eigen inbreng, bijvoorbeeld heeft Nik iets met kruiden, brengt Sam zijn houtbewerking in voor de bordjes en de speeltuin, zorgt Eric voor de administratie, communicatie en inspireert Sarah de klassen die op bezoek komen. Jonas is tijdelijk naar het buitenland en ondersteund ons op de achtergrond.