Waarom we het doen (CSA)

De Wakkere Akker is een van de ongeveer 70 CSA-initiatieven in Vlaanderen.

27368322 1502684669851088 3496147782414320619 o

CSA staat voor 'Community Supported Agriculture': landbouw gedragen door een gemeenschap. Je zou een CSA-boerderij een buurtboerderij kunnen noemen.

Het initiatief komt tot nu meestal van een boer, hetzij een ‘nieuwe boer’, hetzij een landbouwer die omschakelt. De geïnteresseerden uit de buurt worden lid en vormen mettertijd inderdaad een ‘community’.

Het basisprincipe is dat die gemeenschappen de boeren/of boerinnen steunen in hun opzet om op eigen benen te staan, onafhankelijk van het geldende Agro Business Complex (ABC). De leden van de gemeenschap zijn geen onbekende ‘klanten’ maar bekenden, met naam en toenaam en een gezicht. Voor een paar honderd mensen lukt dat prima, zoals in een dorp waar vroeger iedereen iedereen kende. Ze vergoeden ‘hun’ boeren voor het voedsel dat die voor hen telen. De boeren hebben daardoor zekerheid over de afzet én over het bedrag dat ze ervoor zullen krijgen. Dat bedrag omvat hun kosten en hun loon. Het bedrag wordt jaarlijks bepaald in overleg tussen de boeren en de deelgenoten.

Blijft de vraag hoe de oogst bij de leden terecht komt. Een deel van de CSA boerderijen in Vlaanderen werkt met pakketten die de boeren klaar maken. In de andere helft oogsten de leden op het veld wat ze nodig hebben voor hun huishouden. Dat alles is gesteund op vertrouwen tussen boeren en leden en tussen de leden onderling.